← back to archive


Proti globálnímu kapitálu s Blahou?

Martin Šaffek (Socialistická solidarity and SOK: Association for Left Theory), Jan Májíček (Socialistická solidarity and SOK: Association for Left Theory)

Contradictions: A Journal for Critical Thought III, no. 1 (2019): 299–306


download (pdf)

Review of Ľuboš Blaha, Antiglobalista (Bratislava: VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 2018).

doi: 10.46957/con.2019.1.26
← back to archive