← back to archive


První polistopadová kniha o počátcích českého dělnického socialistického hnutí

Jakub Raška (Charles University, Prague; Institute of History, Czech Academy of Sciences)

Contradictions: A Journal for Critical Thought IV, no. 1 (2020): 216–220


download (pdf)

Review of Zdeněk Kárník, Na úsvitu dějin české sociální demokracie. Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844–1893) (Praha: Dokořán, 2018).

doi: 10.46957/con.2020.1.23
← back to archive