← back to archive


Kritickým hlasem proti konformitě: disidentské dědictví Jana Tesaře

Václav Skořepa (Charles University, Prague)

Contradictions: A Journal for Critical Thought V, no. 1 (2021): 161–166


Review of Jan Tesař, Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti
z let 1968–1980 (Praha: Triáda, 2018).

doi: 10.46957/con.2021.1.8
← back to archive