← back to archive


Angažovane o sociálnych dejinách Sovietskeho zväzu

Juraj Benko (Institute of History, Slovak Academy of Sciences)

Contradictions: A Journal for Critical Thought III, no. 1 (2019): 259–265


download (pdf)

Review of Vadim Damier, Ocelové století: Sociální historie sovětské společnosti,
prel. Dagmar Magincová (Praha: Nakladatelství Anarchistické federace 2018).

doi: 10.46957/con.2019.1.20
← back to archive