aktuální číslo

 

Druhý ročník Kontradikcí obsahuje dvě čísla. Obsah je následující. Najdete ho v českých knihkupectvích nebo si ho můžete objednat online.

 

českojazyčné a slovenskojazyčné číslo

 

Slovo úvodem

 

{studie}  

Vít Bartoš, K problému dialektiky přírody

Ivana Komanická, Zrod proletárskej kultúry v Košiciach

 

{eseje}

Nick Nesbitt, Deleuze, Adorno a kompozice hudební multiplicity

Erratum: V tomto článku je nesprávně uvedeno, že Moishe Postone byl v dubnu 2016 hostujícím badatelem na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM). Ve skutečnosti působil na Internationale Forschungsstelle Kulturwissenschaften (IFK). Na IWM přistoupil až později.

Matěj Metelec, Charta 77 a její dědictví

 

{překlad}

Herbert Marcuse, Estetický rozměr (z knihy Erós a civilizace)

 

{materiály}

Šimon Svěrák, K „Cestě do středu básně“ (Geneze polemické hodnoty
imaginativního projevu u Vratislava Effenbergera)

Vratislav Effenberger, Cesta do středu básně

 

{rozhovor}

Petr Kužel s Étiennem Balibarem, Teorie a politika v myšlení
Louise Althussera

 

{recenzní eseje}         

Lukáš Makovický, Kacírske evanjelium svätého Tamása (G. M. Tamás, K filosofii socialismu

Petr Kužel, Metodológia kritickej sociálnej vedy (Juraj Halas, Metodológia kritickej sociálnej vedy. Marxova kritika politickej ekonómie

Joseph Grim Feinberg, Lid, množství, společnost (Alexandros Kioupkiolis a Giorgos Katsambekis, eds., Radical Democracy and Collective Movements Today)

 

{recenze}

Miroslav Tížik, Dialóg po konci politiky a dejín (Ivan Landa, Jan Mervart a kol., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu)

Erik Leško, Geografcké kategórie a cestujúca teória (Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol., Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti)

Martin Nový, Kontemplace o temnotě evropského kapitalismu (Werner Bonefeld, The Strong State and the Free Economy)       

 

{zpráva}

Aleš Novák, O konferenci „Dvě století Karla Marxe“
      

{slovník pojmů}

Petr Kužel, Státní kapitalismus

 

{In memoriam}

Jiří Růžička, Domenico Losurdo (1941–2018)

 

anglickojazyčné číslo

 

Editorial

 

{studies}

Dan Swain, Justice as Fetish: Marx, Pashukanis and the Form of Justice

Nicole Pepperell, Beyond Reifcation: Reclaiming Marx’s Concept of the Fetish Character of the Commodity

Alex Forbes, The European Cave: Jan Patočka and Teo Angelopoulos’s Film Ulysses’ Gaze

 

{essays}

Peter Steiner, Václav Havel and the Invasion of Iraq (with Constant Reference to the Soviet-Led Occupation of Czechoslovakia in 1968)

Norbert Trenkle, Labour in the Era of Fictitious Capital  

 
{interviews}

Alain Badiou with Jana Beránková, Communism Is a New Idea

 

{translation}

Robert Kalivoda, Marx and Freud
    

{material}

Šimon Svěrák, On “Journey to the Center of the Poem” (The Genesis of the Polemical Value of Imaginative Expression in the Work of Vratislav Effenberger)

Vratislav Effenberger, Journey to the Center of the Poem

 

{reviews}

Vikash Singh and Sangeeta Parashar (Gareth Dale, ed., Karl Polanyi: The Hungarian Writings)

Nick Evans, Babylon to Brexit: Gareth Dale’s Polanyi (Gareth Dale, Reconstructing Karl Polanyi)

Katarzyna Bielińska-Kowalewska (Vladimir Unkovski-Korica, The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to Non-Alignment)

Dirk Mathias Dalberg (Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World)

Sergio Mas Díaz, Time for a New Way of Reading Patočka? (Francesco Tava, The Risk of Freedom: Ethics, Phenomenology, and Politics in Jan Patočka)

Michaela Belejkaničová (James R. Mensch, Patočka’s Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human Rights)

Neda Genova, The End Post-communism? (Boris Buden, Zone des Übergangs: Vom Ende des Postkommunismus)

 

{report}

Aleš Novák, On the Conference “Two Centuries of Karl Marx”

 

{In memoriam}

Joseph Grim Feinberg, Moishe Postone’s Anticapitalism without Shortcuts