Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Publikujeme vědecké studie, teoretické eseje, rozhovory a komentované archivní materiály z oblasti politické filosofie, sociální teorie či kulturních studií. Časopis se věnuje zejména následujícím tématům:

1) přehlíženým či pozapomenutým trendům radikálně levicového myšlení střední Evropy a zhodnocení jejich současné aktuálnosti;

2) myšlenkovým tradicím v jiných regionech, které se rozvíjely paralelně se středoevropskou intelektuální tradicí či na ni navazovaly, příp. mezi nimi docházelo k vzájemné recepci a dialogu;

3) analýzám společností sovětského typu, včetně toho, jak existence těchto systémů v daném regionu ovlivňuje podoby a možnosti současného emancipačního hnutí;

4) ideologickým předpokladům a společenské podmíněnosti toho, co bývá označováno jako „postkomunismus“.

Časopis poskytuje prostor pro analýzu a originální příspěvky ke kritické sociální teorii, která vychází ze zkušenosti komplikovaného historického a intelektuálního dědictví střední a východní Evropy a zasazuje toto dědictví do současného mezinárodního kontextu a diskusí.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

 

redakční okruh

Kristina Andělová, Miloš Caňko, Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Ľubica Kobová, Petr Kužel, Ivan Landa, Jan Mervart, Jakub Ort, Jiří Růžička, Pavel Siostrzonek, Šimon Svěrák, Dan Swain, Monika Woźniak

 

mezinárodní redakční rada

John Abromeit (Buffalo, NY, USA), Oliver Belcher (Durham, UK), Jana Beránková (New York, USA), Katarzyna Bielińska-Kowalewska (Varšava, Polsko), Wojciech Burszta (1957-2021, in memoriam), Maria Čechonadskich (Londýn, UK), Barbora Černušáková (Manchester, UK), Ľubomír Dunaj (Vídeň, Rakousko), Elżbieta Durys (Lodž, Polsko), Ingo Elbe (Oldenburg, Německo), Mariya Ivancheva (University of Strathclyde), Juraj Halas (Bratislava, Slovensko), Adela Hincu (Bukurešť, Rumunsko), Peter Hudis (Oakton, IL, USA), Michael Löwy (Paříž, Francie), Moishe Postone (1942-2018, in memoriam), Nick Nesbitt (Princeton, NJ, USA), Michał Rauszer (Varšava, Polsko), Peter Steiner (Philadelphia, PA, USA), Richard Sťahel (Bratislava, Slovensko), Karolina Szymaniak (Vratislav a Varšava, Polsko), G. M. Tamás (1948-2023, in memoriam), Francesco Tava (Bristol, UK), Zhivka Valiavicharska (New York, USA), Xinruo Zhang (Šanghaj, Čína)

 

jazyková redakce češtiny Pavla Toráčová

jazyková redakce angličtiny Greg Evans, Scott Alexander Jones, Darren Crown

jazyková redakce slovenštiny Silvia Ruppeldtová

sazba Martin Pokorný

grafická úprava Markéta Jelenová

web design Karel Klouda, Tomáš Lenikus

finance Jana Mašková

 

K objednání v nakladatelství Filosofia; obsah starších čísel je dostupný online.

ISSN 2570-7485

Časopis je zahrnut do databází SCOPUS a ERIH.