Výzva k předkládání příspěvků pro Kontradikce roč. 7 (2023)

Anarchismus v českých a slovenských perspektivách

 

Po roce 1989 se anarchismus znovu objevil na politické mapě Československa, silně inspirovaný anarchistickými scénami v okolních zemích (Polsko, Německo) a v následujících desetiletích s větší či menší intenzitou ovlivňoval podobu různých sociálních hnutí (environmentalismus, antifašismus, squatting, alterglobalizační hnutí). Zároveň připomněl výraznou minulost českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století, vlivného mezi horníky i radikální inteligencí. I dnes se principy anarchismu různými způsoby propisují do politiky některých sociálních hnutí a zaslouží si být předmět odborného zájmu a kritické reflexe.

Zatímco v anglickém čísle Contradictions se budeme věnovat regionu střední a východní Evropy z hlediska studií anarchismu, v tomto čísle se zaměříme na relevanci anarchismu pro český a slovenský kontext. Zajímá nás v celé tematické šíři: počínaje dějinami a současností českých a slovenských anarchistických uskupení, přes jejich interakce s různými sociálními hnutími, recepci mezinárodní anarchistické teorie, až po interakce anarchismu s uměním a aktuální rozvíjení anarchistického politického myšlení.

Vítáme především příspěvky zaměřené na následující témata:

  • dynamiku vývoje hnutí, formy sebeorganizace, strategie, taktiky a formy přímé akce;
  • vztah anarchismu a sociálních hnutí; vztah k jiným politickým proudům a k jiným anarchistickým hnutím v regionu střední a východní Evropy
  • genderové, etnické, rasové a generační otázky v anarchistických myšlenkách a hnutích;
  • anarchistická politická teorie  a její vztah k sociální praxi
  • vztahy mezi místními inovacemi a globálními vlnami anarchistické teorie a činnosti v kontextu nadnárodního přenosu osob, myšlenek a taktik

Uzávěrka pro články je 30. listopadu 2022. V případě zájmu prosím zašlete abstrakt (do 300 slov) do 30. září v rozsahu jedné normostrany.

Piště prosím na adresy workshop-anarchism2022@ff.cuni.cz a kontradikce@flu.cas.cz. Pokyny pro autory jsou dostupné zde.


Podzim 2022, Kontradikce 6

THINKING ECOSOCIALISM IN THE POST-COMMUNIST LANDSCAPE

 
Climate change presents an existential challenge to human existence. The need to do something is widely accepted, but capital accumulation rumbles on inexorably, even turning crises into new opportunities for extraction and valorisation. The choice between revolutionary transformation and common ruin has never been starker. This ecological crisis forces us to reconsider the socialist legacy in regard to nature, including the ambiguous attitude towards nature in East-European Marxism. This attitude, although marked by belief in the primacy of productive forces and the Promethean idea of conquering nature, involved also some voices of dissent and suggestions of alternative paths towards a socialist future. In this volume of Contradictions, we explore this complicated legacy, its historical context, and its ramifications for theory and practice today.
 

To be published fall 2022.


Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

K objednání v nakladatelství Filosofia; obsah starších čísel je dostupný online.