Podzim 2022, Kontradikce 6

THINKING ECOSOCIALISM IN THE POST-COMMUNIST LANDSCAPE

 
Climate change presents an existential challenge to human existence. The need to do something is widely accepted, but capital accumulation rumbles on inexorably, even turning crises into new opportunities for extraction and valorisation. The choice between revolutionary transformation and common ruin has never been starker. This ecological crisis forces us to reconsider the socialist legacy in regard to nature, including the ambiguous attitude towards nature in East-European Marxism. This attitude, although marked by belief in the primacy of productive forces and the Promethean idea of conquering nature, involved also some voices of dissent and suggestions of alternative paths towards a socialist future. In this volume of Contradictions, we explore this complicated legacy, its historical context, and its ramifications for theory and practice today.
 

To be published fall 2022.


Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

K objednání v nakladatelství Filosofia; obsah starších čísel je dostupný online.