Nová čísla Kontradikcí (VII/1,2; 2023) právě vyšla!

Obsah prvního (českého) čísla  "Anarchistické inspirace" najdete zde. Obsah druhého (anglického) čísla "Central and Eastern European Anarchisms" najdete zde.

 

Anketa: Anarchismus a válka na Ukrajině

V rámci našeho čísla o „Anarchismu ve střední a východní Evropě“ jsme oslovili několik aktivních anarchistů, anarchistických kolektivů, teoretiků i akademických odborníků na anarchismus s dotazy, které se týkají jednoho z nejpalčivějších a nejkontroverznějších témat současného anarchismu – jeho vztahu k válce na Ukrajině. Výsledkem je anketa, která sice nereprezentuje názory všech variant a odnoží anarchistického hnutí, ale přesto představuje pestrou škálu postojů k této problematice.

Anketa bude rovněž publikována v tištěné podobě v rámci druhého (anglického) čísla Kontradikcí 7/2023.

 

Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

K objednání v nakladatelství Filosofia; obsah starších čísel je dostupný online.