Nový anglický překlad Teigova Jarmarku umění

The first English translation of The Marketplace of Art by Czech avant-garde artist and Marxist aesthetic theorist Karel Teige, out now thanks to a collaborative effort between Contradictions and Rab-Rab Press. Originally published in the Czech language in 1936, The Marketplace of Art is a condensed synthesis of decades of Teige’s artistic, political, and theoretical work.
 
We present this long-awaited translation with an accompanying volume of commentaries and interventions by Zbyněk Baladrán, Dave Beech, Jana Ndiaye Berankova, Michel Chevalier, Esther Leslie, John Roberts, and Paul Wood, as well as an inquiry on The Marketplace of Art with responses by František Dryje, Tomáš Hříbek, Rea Michalová, Šimon Svěrák, and Roman Telerovský. Edited and introduced by Sezgin Boynik and Joseph Grim Feinberg.
 
Translated by Greg Evans
Designed by Till Gathmann

Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

K objednání v nakladatelství Filosofia; obsah starších čísel je dostupný online.