Kontradikce IV (2020)

K objednání online.

 

českojazyčné a slovenskojazyčné číslo

 

Slovo úvodem: Ľubica Kobová, K ľavicovej feministickej teórii a historiografii

 

Studie

Tereza Reichelová, Příroda jako rukojmí modernity. Potíže s hledáním možností neantropocentrické emancipace

 

Setkávání

Michaela Pokutová, „Kaliban a čarodějnice“. Původní akumulace kapitálu a proměny genderových vztahů

 

Diskuse

Ľubica Kobová, Za ľudový feminizmus

 

Překlad

Lise Vogel, Překonání domácí práce

Ľubica Kobová, Na ceste k teórii sociálnej reprodukcie

Lise Vogel, Překonání domácí práce

 

Materiál

Marianna Placáková (ed.) Debata o českém překladu Druhého pohlaví Simone de Beauvoir

Marianna Placáková, Úvod

Ivan Sviták, Člověk nebo sexus?

Jan Patočka, Je dobře vědět o čem je řeč

Irena Dubská, Kdo je žena, která se stává člověkem?

Ivan Sviták, Odpověď Ivana Svitáka

Helena Klímová, Naposledy: Člověk a sexus

Jan Patočka, Irena Dubská, Člověk a sexus ještě jednou

Soňa Koželková, Líbivé, ale nebezpečné

Dopisy čtenářek a čtenářů (Zdenka Neumannová; Anežka Urbanová; J. Kliment; Helga Dvořáčková; Miroslava Filípková; O. Jelínková; Olga Kolaříková; Irena Markupová; Helena Morávková)

 

Recenzní eseje

Juraj Halas, Dve nové vydania Marxa (Karl Marx, Das Kapital: Neue Textausgabe bearbeitet und herausgegeben von Thomas Kuczynski, Karl Marx, Hledání ztraceného smyslu práce: Výbor textů o člověku a práci)

Marianna Placáková, Když aktivismus nestačí (Kristen Ghodsee, Second World, Second Sex: Socialist Womens Activism and Global Solidarity during the Cold War)

 

Recenze

Markéta Jakešová, Čarodějnické procesy – problém minulosti? (Silvia Federici, Witches, Witch-Hunting, and Women)

Michaela Appeltová, Nedokončená emancipace. Jak ženy dotovaly socialismus (a kapitalismus) (Alena Wagnerová, Žena za socialismu: Československo 1945–1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm)

Barbora Černušáková, Rodina ako základná jednotka pre neoliberalizmus a konzervativizmus podľa Melindy Cooper (Melinda Cooper, Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservativism)

Jan Bierhanzl, Nenásilí jako ideál a praxe (Judith Butler, The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind)

Jakub Raška, První polistopadová kniha o počátcích českého dělnického socialistického hnutí v českých zemích (Zdeněk Kárník, Na úsvitu dějin české sociální demokracie: Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany /1844–1893/)

 

Slovník pojmů

Petr Kužel, Marxistický humanismus v Československu

 

In memoriam

Ľubica Kobová, Hana Havelková (1949–2020)

 

 

 

anglickojazyčné číslo

Editorial: Ľubica Kobová, Toward Left-Feminist Theory and Historiography

 

Studies

Ewa Majewska, Complaint as Counterpublic: Weak Resistance and Feminism in Neoliberal Academia

Una Blagojević, Praxis and Women Intellectuals

Jan Mervart, “Dissatisfied Breadwinners” in Search of the Human Being: (Non)reflection of Gender Inequality in Czechoslovak Marxist Humanism

Jan Matonoha, A Preliminary Survey of the Near Past: Periodizing Works of Czech Literary Authors Published from 1948 to 1989 from a Gender Perspective, with Special Regard to Dissent and Exile Literature of the 1970s and 1980s

 

Discussion

Selin Çağatay, Feminist Strike: Reflections on the International Women’s Strike, 2017 – ?

 

Interview

Katerina Kolozova, interviewed by Jan Sůsa, My Approach to Non-Philosophy Has Always Been Political: On Non-Philosophy, Materialist Feminism, the Politics of the Suffering Body, and the Non-Marxist Reading of Marx

 

Translation

Blaženka Despot, introduced by Zsófia Lóránd, Women and Self-Management

Zsófia Lóránd, Introduction and Commentary

Blaženka Despot, Women and Self-Management

 

Materials

Marianna Placáková, ed., On the Czech Translation of Simone de Beauvoir’s The Second Sex

Marianna Placáková, Introduction

Ivan Sviták, Human Being or Sexus?

Jan Patočka, What Is the Issue Here?

Irena Dubská, Who Is the Woman Who Becomes a Person?

Ivan Sviták, Response from Ivan Sviták

Jan Patočka and Irena Dubská, Human Being or Sexus Revisited

 

Reviews

Katarzyna Stańczak-Wiślicz, The Feminist Challenge to the Intellectual History of State Socialism (Zsófia Lóránd, The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia)

Veronika Flanderová, For the Dancing Body (Silvia Federici, Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism)

Elisabeth Pedersen, Care and Labour (Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, and Nancy Fraser, Feminism for the 99%: A Manifesto)

Eliška Kubicová, United against Oppression (Ashley J. Bohrer, Marxism and Intersectionality: Race, Gender, Class and Sexuality under Contemporary Capitalism)

Hana Janečková, Let Every Pregnancy Be for Everyone (Sophie Lewis, Full Surrogacy Now: Feminism Against Family)

Damian Winczewski, Troubles with Praxis: Late Soviet Philosophy of “Activity” (Andrey Maidansky and Vessa Oittinen, eds., The Practical Essence of Man: The “Activity Approach” in Late Soviet Philosophy)

 

In memoriam

Joseph Grim Feinberg, What I Owe David Graeber (1961–2020)

Joseph Grim Feinberg, The Revolutionary Imaginary of Robert Bird (1969–2020)