Aktuální číslo

Kontradikce VII (2023)

Objednávat možno zde.

českojazyčné a slovenskojazyčné číslo

Slovo úvodem: Michael Polák, Ondřej Slačálek, Anarchist studies počesku? 

 

Studie

Arnošt Novák, Růst, nebo dobrý život pro všechny? Nerůst a anarchismus

Veronika Korjagina, Tereza Reichelová, „Scheiß auf die Geschichte und auch auf die Wissenschaft!“ aneb k možnostem filosofie Maxe Stirnera v antropocénu

Dominika Moravčíková, Gesto, text a moc. Spochybnenie autority učiteľa v hudobnom vzdelávaní podľa Jacquesa Rancièra

 

Materiály

Michael Polák, Vzpoura podzemního života. Texty anarchistických horníků z počátku 20. století

Michael Polák, Úvod 

Alois Šefl, K odvětě

Alois Šefl, Za lepší budoucnost

Václav Draxl, Základní pojem odborových organizací horníků

Václav Draxl, K nynějším poměrům

Alois Šefl, Slova skoro sentimentální

Karel Gena-Lichý, Otázka žen zaměstnaných při hornictví

Alois Šefl, U šachty

Karel Geňa Lichý, Stromy, práce, mozek

Karel Gena, Lichý, mimo církve

Gaston Montéhus, Alois Šefl, Stávka matek

Václav Draxl, Problém pohlavní. Novo-malthuism a žena

Václav Draxl, Stávka rodiček

 

Překlady

Dagmar Magincová, Max Ščur a Miroslav Tomek (eds.), Proti diktatuře, proti impériu, proti nadvládě. Současné myšlení běloruského, ruského a ukrajinského anarchismu

Bělorusko

Anarchisté a protesty

Rusko

Bojová organizace anarchokomunistůRozhovor ze srpna 2022 s partyzánskou anarchistickou skupinou

Marija Rachmaninova, Machnovština jako epistemologicky významný fenomén Ukrajina

Jakiv Jakovenko, Lekce dialektiky

 

Recenzní esej

Bohumil Melichar, Nad sebranými spisy Jiřího Weila. O nadšení a pochybnostech ze sovětského socialismu 

 

Recenze

Jakub Vrba, Silné a slabé stránky biografií

 

Slovník pojmů

 

Přímá akce

Ondřej Slačálek, „Civil disobedience“, „Propaganda durch die Tat“ a „l’azione diretta“: poznámky ke genealogii

Michael Polák, Přímá akce jako hospodářský třídní boj

Ivana Veselská, Samozřejmá, vytěsňovaná, znovu objevovaná. Role reprodukční práce ve stávkových bojích

Kristýna Trochtová, Feministická přímá akce. Poznámky k otázce ne/násilné sebeobrany

Arnošt Novák, Přímá akce: liberální a anarchistická

 

anglickojazyčné číslo

Editorial: Grzegorz Piotrowski and Ondřej Slačálek, Central and Eastern Europe and Anarchist Studies: Putting it Back on the Map? 

 

Studies

Adrian Tătăran, Science Popularization, Print Activism, and Vegetarianism: An Introduction to Classical Anarchism in Romania

Eszter Balázs, Anarchism and the Avant-garde in Central Europe: Lajos Kassák’s Magazines in Budapest during the 1910s

Miroslav Michela, Early 1990s Anarchism in Slovakia: Between Punk Rebellion and Organized Protest

Gleb Koran, Detournement as Satire in the Belarussian Newspaper Navinki 

 

Essays

Grzegorz Piotrowski, The Critical Potential Of Anarchism and Its Consequences: Polish Anarchism during and after 1989

Ondřej Slačálek, The Hidden Originality of Central and Eastern European Anarchisms: Let’s End with Also-ism

 

Translations

Luisa Landová-Štychová, introduced by Kristina Andělová and Ondřej Slačálek, Marriage, Family, and Free Love

Kristina Andělová and Ondřej Slačálek, Introduction

Luisa Landová-Štychová, Marriage, Family, and Free Love

Maria Orsetti, introduced by Piotr Laskowski, The Theory of Surplus Value and Consumer Cooperativism

Piotr Laskowski, Introduction

Maria Orsetti, The Theory of Surplus Value and Consumer Cooperativism

 

Interview

Yavor Tarinski interviewed by Ondřej Slačálek, Stories of Bulgarian Anarchism

 

In Memoriam

Bogdan Rusu, Nicolas Trifon: A Franco-Romanian Aromanian Anarchist

 

Inquiry

Ondřej Slačálek, Grzegorz Piotrowski, and Miroslav Tomek, eds., Anarchists and the War in Ukraine

 

Reviews

Noah Brehmer, The Living Communism of Friendship (Bartłomiej Błesznowski and Cezary Rudnicki, eds., Metaphysics of Cooperation)

Jonáš Kreisinger, Recontextualizing Raya Dunayevskaya’s Marxist-Humanism for Contemporary Left Politics (Kevin B. Anderson, Kieran Durkin, Heather A. Brown, eds., Raya Dunayevskaya’s Intersectional Marxism: Race, Class, Gender, and the Dialectics of Liberation)