Kontradikce V (2021)

Objednávat možno zde.

českojazyčné a slovenskojazyčné číslo

 

Slovo úvodem: Kristina Andělová, Petr Kužel, Jan Mervart, K levicovému disentu

 

Studie

Kristina Andělová, „Česká sovětologie“? Socialisté v opozici a kritika systémů sovětského typu

 

Ondřej Holub, Za šestým smyslem marxistické filosofie. Ideový vývoj Rudolfa Šímy jako reflexe perspektiv a mantinelů československé marxistické filosofické antropologie 60. let

 

Rozhovor

Apolena Rychlíková s Annou Šabatovou, „Věděla jsem, že já se s tímhle nesmířím.“ Rozhovor Apoleny Rychlíkové s Annou Šabatovou

 

Materiály: Marxistická kritika Sovětského svazu

Pavel Siostrzonek (ed.), Josef Guttmann: Sovětský svaz – nová třídní společnost

Pavel Siostrzonek, Josef Guttmann o Sovětském svazu

Peter Meyer [Josef Guttmann], Sovětský svaz – nová třídní společnost

Petr Kužel (ed.), Egon Bondy: Diktatura proletariátu

Petr Kužel, Egon Bondy o Sovětském svazu

[Egon Bondy], Diktatura proletariátu

 

Recenzní esej

Juraj Halas, Intelektuálne dejiny československého poststalinizmu (Jan Mervart,

Jiří Růžička, „Rehabilitovat Marxe!“ Československá stranická inteligence a myšlení

poststalinské modernity)

 

Recenze

Václav Skořepa, Kritickým hlasem proti konformitě: disidentské dědictví Jana Tesaře (Jan Tesař, Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980

Michal Lipták, Rok 1968 a možnosti revolúcie (Jana Ndiaye Beránková, Michael Hauser, Nick Nesbitt (eds.), Revolutions for the Future: May ’68 and the Prague Spring)

Ondřej Holub, Alternativa Rudolfa Bahra jako teoretický prostor pro reflexi středoevropské marxistické filosofie 60. let (Rudolf Bahro, Alternativa. Ke kritice reálného socialismu)

 

Slovník pojmů

Peter Bugge, Levicový disent

 

In memoriam

Jan Mervart, Překračovat hranice české kotliny. Kosmopolita demokratického socialismu Antonín J. Liehm (1924–2020)

 

 

 

anglickojazyčné číslo

 

Editorial: Kristina Andělová, Jan Mervart, and Petr Kužel, Thinking Left Dissent

 

Studies

Alexander Amberger, Post-growth Utopias from the GDR: The Ecosocialist Alternatives of SED Critics Wolfgang Harich, Rudolf Bahro, and Robert Havemann from the 1970s

Matyáš Křížkovský, Michael Polák, and Ondřej Slačálek, The Anti-authoritarianism of the Movement of Revolutionary Youth? Three Contextualisations

Kristóf Nagy and Márton Szarvas, Left Turn, Right Turn – Artistic and Political Radicalism of Late Socialism in Hungary: The Orfeo and the Inconnu Groups

Inxhi Brisku, Leftist Dissent Against State Socialism in Albania: How the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union Influenced the Left-wing Dissent in Albania

Milivoj Bešlin, Gazela Pudar Draško, and Balša Delibašić, Aporias and Contradictions of the (Post-)Yugoslav Left: Orthodoxy in a Praxis Way

 

Discussion

Greg Evans, A Possible Path toward the Re-Politicalization of Folklore

 

Interview

Ilya Budraitskis interviewed by Taras Bilous, Roman Huba, and Michael Hauser, Left-Wing Dissidents Were the Link between the Pre-Soviet Socialist Tradition and the Post-Soviet One

 

Translation

Dirk Mathias Dalberg, ed., Miroslav Kusý, To Be a Marxist in Czechoslovakia

Dirk Mathias Dalberg, Marxism During Normalization in Czechoslovakia: An Introduction to the Political Thought of Miroslav Kusý and His Essay “To Be a Marxist in Czechoslovakia”

Miroslav Kusý, To Be a Marxist in Czechoslovakia

 

Reviews

Jakub Szumski, Solidarity Beyond the Liberal Narrative (Michał Siermiński, Pęknięta Solidarność: Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981)

Sezgin Boynik, De-Suturing Revolution (Jana Ndiaye Beránková, Michael Hauser, and Nick Nesbitt, eds., Revolutions for the Future: May ’68 and the Prague Spring

Florian Ruttner, On a Discussion about Rackets That Was Not Heard but Should Be (Thorsten Fuchshuber, Rackets. Kritische Theorie der Bandenherrschaft)

 

Reference

Peter Bugge, Left Dissent