Aktuální číslo

stáhnout celé číslo (pdf)

Kontradikce VI (2022)

Objednávat možno zde.

českojazyčné a slovenskojazyčné číslo

Slovo úvodem: Dan Swain, Monika Woźniak, Ekosocialismus v postkomunistickém prostoru

 

Studie

Vít Bartoš, K problému marxistické ekologie

Peter Daubner, Od antropocénu ku kapitalocénu. K postmarxistickému environmentálnemu mysleniu

 

Rozhovor

Rozhovor Dana Swaina a Moniky Woźniak s Johnem Bellamy Fosterem, Marxova ekologie, dialektika a hierarchie potřeb

 

Materiály

Monika Woźniak, ed., Andrej Platonov: Myslet přírodu v postrevolučním Rusku

Monika Woźniak,  Ani veliká, ani bohatá: Obraz přírody u Andreje Platonova

Andrej Platonov, Oprava země; Revoluční sovět země; Světlo a socialismus; O první socialistické tragédii

 

Překlad

Raymond Williams, s úvodem Jaroslava Michla, Za hranice reálného socialismu

Jaroslav Michl, Úvodní slovo k překladu

Raymond Williams, Za hranice reálného socialismu

 

Recenzní esej

Tereza Reichelová, „Fosilní kapitalismus nezemře přirozenou smrtí.“ Nad limity nenásilí a reformismu na hořící planetě

 

Diskusní příspěvek

Yuliya Moskvina, K otázce vyloučení z občanské sféry. Pohled pragmatické sociologie kritiky

 

Recenze

Roman Kanda, Rozporné hledání jednoty v proměnlivém světě (Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort, Politika jednoty ve světě proměn)

Petr Kužel, Marxistický disent. K výboru textů Petra Uhla. (Petr Uhl, Za svobodu je třeba neustále bojovat)

Maja Vusilović, Feministický antifašismus (Ewa Majewska, Feminist Antifascism)

 

Slovník pojmů

 

Patrik Gažo, Ekosocializmus

 

anglickojazyčné číslo

Editorial: Dan Swain and Monika Woźniak, Ecosocialism in the Post-Communist Landscape

 

Studies

Kenny Knowlton Jr. and Cameron Gamble, The Philosophy of Ecological Leninism

Weronika Parfianowicz, Limits to Socialist Growth: The Question of Economic Growth and Environmental Crisis in Polish Discussions of the 1970s

Martin Babička,  A “Right to Sadness”: Late Socialist Environmentalism between Technocracy and Romanticism and the Czech Nature Writer Jaromír Tomeček

 

Interview

John Bellamy Foster interviewed by Dan Swain and Monika Woźniak, Marxian Ecology, Dialectics, and the Hierarchy of Needs

 

Translation

Wolfgang Harich, introduced by Andreas Heyer,  World Revolution Now

Andreas Heyer, Wolfgang Harich’s Marxist Ecology

Wolfgang Harich, World Revolution Now: On the Latest Publication of the Club of Rome

 

Materials

Monika Woźniak, ed., Andrei Platonov: Thinking Nature in Post-Revolutionary Russia

Monika Woźniak, Neither Great, Nor Abundant: The Image of Nature in Andrei Platonov

Andrei Platonov, Repairing the Earth; A Revolutionary Council of the Earth; Light and Socialism

 

Discussion

Joseph Grim Feinberg, Why Contradictions? A Belated Manifesto 15

Reviews

Mikuláš Černík, To Dismantle Injustice You Should Understand Its Roots (Alf Hornborg, Nature, Society, and Justice in the Anthropocene: Unraveling the Money–Energy–Technology Complex)

Matej Ivančík, Rethinking Forgotten Thoughts (Onur Acaroglu, Rethinking Marxist Approaches to Transition: A Theory of Temporal Dislocation)

Steve Knight, Ecosocialism, or Fascism? (Andreas Malm and the Zetkin Collective, White Skin, Black Fuel: On the Danger of Fossil Fascism)

Bartosz Matyja, A Window into Socialism’s Laboratories (Matěj Spurný, Making the Most of Tomorrow: A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia)

Julita Skotarska, Factory Farm Animals: Out of Touch, Out of Sight, Out of Mind (Eva Koťátková and Hana Janečková, eds., Animal Touch)

Dan Swain, Prometheus Humbled (Drew Pendergrass and Troy Vettesse, Half-Earth Socialism: A Plan to Save the Future from Extinction, Climate Change and Pandemics; The Salvage Collective, The Tragedy of the Worker: Towards the Proletarocene)

 

Obsah: