Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení

Kontradikce jsou časopis vydávaný v Praze, který chce kriticky rozvíjet a obohacovat středoevropskou tradici radikálního a kritického myšlení. Přináší aktuální témata a problémy rozvíjené touto tradicí a zasazuje je do mezinárodních teoretických diskusí o otázkách, možnostech a limitech emancipačních společenských změn.

Publikujeme vědecké studie, teoretické eseje, rozhovory a komentované archivní materiály z oblasti politické filosofie, sociální teorie či kulturních studií. Časopis se věnuje zejména následujícím tématům:

1) přehlíženým či pozapomenutým trendům radikálně levicového myšlení střední Evropy a zhodnocení jejich současné aktuálnosti;

2) myšlenkovým tradicím v jiných regionech, které se rozvíjely paralelně se středoevropskou intelektuální tradicí či na ni navazovaly, příp. mezi nimi docházelo k vzájemné recepci a dialogu;

3) analýzám společností sovětského typu, včetně toho, jak existence těchto systémů v daném regionu ovlivňuje podoby a možnosti současného emancipačního hnutí;

4) ideologickým předpokladům a společenské podmíněnosti toho, co bývá označováno jako „postkomunismus“.

Časopis poskytuje prostor pro analýzu a originální příspěvky ke kritické sociální teorii, která vychází ze zkušenosti komplikovaného historického a intelektuálního dědictví střední a východní Evropy a zasazuje toto dědictví do současného mezinárodního kontextu a diskusí.

Kontradikce jsou publikovány jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou anglickou a česko-slovenskou částí. Příspěvky jsou vítány v jakémkoliv z těchto třech jazyků (angličtina, čeština, slovenština).

ISSN 2570-7485