Volume III - 2019

Issue 1

Contents:

 • Obálka, tiráž, obsah download (pdf)
 • 5—10: Slovo úvodem: ke kritickému přehodnocení občanské společnosti, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 13—35: Nežít s bombou, ale s rozumem. Právní filosofie Reného Marcice a marxistický humanismus Ernsta Fischera jako konfrontace dvou perspektiv občanské společnosti na pozadí éry rakouského kancléře Josefa Klause (1964–1970), Ondřej Holub (University of Hradec Králové) download (pdf)
 • 37—61: Osvobození jako revoluční praxe. Opětovné promyšlení buddhistického materialismu, James Mark Shields (Bucknell University, USA) download (pdf)
 • 65—91: Občanské a proletářské, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 95—101: Politika a fonocentrismus. Nad Rancièrovým textem "Politika fikce", Josef Fulka (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 103—115: Politika fikce, Jacques Rancière (University of Paris VIII: Vincennes-Saint-Denis) download (pdf)
 • 119—131: Revoluce není chaos, Interview with Vadim Damier, by Tereza Reichelová (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 133—156: Emancipace mezi národem a humanitou, Interview with Jan Svoboda, by Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 159—168: Jak se stát politickým subjektem, Engin F. Isin (Queen Mary University of London) download (pdf)
 • 171—200: "Reálný socialismus", Lubomír Sochor, edited and introduced by Ivan landa (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 201—209: Pokus o socialistické řešení vztahů mezi občanem a státem, Zdeněk Mlynář, Miroslav Kusý; Jan Mervart (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) and Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences), eds. download (pdf)
 • 213—223: Dát řeč touze po solidaritě, Jakub Ort (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 225—235: Desať nových odpovedí na jeden starý problém, Miroslava Mišičková download (pdf)
 • 237—246: Číst kapitál dnes, Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 249—253: Marxova politická ekonomie a ekologická krize, Anna Mikulenková (Masaryk University, Brno) download (pdf)
 • 254—258: Nově o třídě a národu, Stanislav Holubec (Institute of History, Czech Academy of Sciences, University of South Bohemia in Českých Budějovicích) download (pdf)
 • 259—265: Angažovane o sociálnych dejinách Sovietskeho zväzu, Juraj Benko (Institute of History, Slovak Academy of Sciences)
 • 266—274: Disidenti na levici. Sovětská zkušenost, Miroslav Tomek (Czech Radio)
 • 275—279: Bondyho třídní analýzy socialismu v duchu maoismu, Vojtěch Ondráček (Charles University, Prague)
 • 280—290: Nový socialistický člověk v místě bez paměti, Lenka Kužvartová (Czech Technical University in Prague) download (pdf)
 • 291—293: Vymenili mesto za uhlie: zložitý vzťah ľudí a prírody v dobe modernej technokracie, Lívia Gažová (Masaryk University, Brno) download (pdf)
 • 294—298: Ad fontes. K otázce vztahu formalismu a marxismu, Roman Kanda (Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 299—306: Proti globálnímu kapitálu s Blahou?, Martin Šaffek (Socialistická solidarity and SOK: Association for Left Theory), Jan Májíček (Socialistická solidarity and SOK: Association for Left Theory) download (pdf)
 • 307—319: Slovník pojmů: Občanská společnost, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 321—324: O autorech a autorkách download (pdf)

Issue 2

Contents:

 • Front matter download (pdf)
 • 5—10: Editorial: Toward the Critical Reappraisal of Civil Society, Joe Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 13—28: Karel Kosík's Critique of Herbert Marcuse's Reason and Revolution, Russell Rockwell download (pdf)
 • 29—43: Peter, Paul, and Objectivity, Monika Woźniak (University of Warsaw) download (pdf)
 • 45—78: Buddhism, Marxism, and the Philosophy of Egon Bondy, Jiří Holba (Oriental Institute, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 79—107: Autonomist Marxism in Eastern Europe, Nikolay Karkov (State University of New York at Cortland) download (pdf)
 • 109—128: The Concept of Civil Society During Bulgaria's Post-1989 “Transition”, Veronika Stoyanova (University of Kent in Canterbury) download (pdf)
 • 131—137: The Civil Society Effect Revisited, Jeremy F. Walton (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity) download (pdf)
 • 141—168: Emancipation Between the Nation and Humanity, Interview with Jan Svoboda, by Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 169—178: “Dissident" Is a Term to Be Used Universally or Not At All, Interview with Noam Chomsky, by Greg Evans download (pdf)
 • 181—208: Some of Our Considerations on the Bases of Socio-Political, Economic, and Cultural Development of the Turkic Peoples of Asia and Europe, Mirsaid Sultan-Galiev, translated and introduced by Örsan Şenalp and Asim Khairdean download (pdf)
 • 211—242: “Real Socialism”, Lubomír Sochor, edited and introduced by Ivan landa (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 245—249: Amy Brandzel, Against Citizenship: The Violence of the Normative, Nishat Awan (University of London) download (pdf)
 • 250—255: Helen Hester, Xenofeminism, Diana Young (English College in Prague) download (pdf)
 • 256—260: Juliane Fürst and Josie McLellan, eds., Dropping Out of Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc, Karolina Partyga (Columbia University) download (pdf)
 • 261—265: Joseph Grim Feinberg, The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post-Communist Slovakia, James M. Robertson (University of California Irvine) download (pdf)
 • 266—269: Jake Alimahomed-Wilson and Immanuel Ness, eds., Choke Points: Logistics Workers Disrupting the Global Supply Chain, Mark Bergfeld (UNI Global Union – Europa) download (pdf)
 • 270—276: Marking time, or Stalin and the Metronome, Dan Swain (Czech University of Life Sciences, Prague) download (pdf)
 • 277—279: About the Authors download (pdf)

Volume II - 2018

Issue 1 download complete issue (pdf)

Contents:

 • Obálka, tiráž, obsah download (pdf)
 • 5—10: Slovo úvodem download (pdf)
 • 13—40: K problému dialektiky přírody, Vít Bartoš (Technical University of Liberec) download (pdf)
 • 41—51: Zrod proletárskej kultúry v Košiciach, Ivana Komanická (Technical University of Košice) download (pdf)
 • 55—75: Deleuze, Adorno a kompozice hudební multiplicity, Nick Nesbitt (Princeton University) download (pdf)
 • 77—98: Charta 77 a její dědictví, Matěj Metelec (A2 journal) download (pdf)
 • 101—114: Estetický rozměr (z knihy Erós a civilizace), Herbert Marcuse download (pdf)
 • 117—145: Cesta do středu básně, Vratislav Effenberger, edited and introduced by Šimon Svěrák (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 149—172: Teorie a politika v myšlení Louise Althussera, Interview with Étienne Balibar, by Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 175—189: Kacírske evanjelium svätého Tamása, Lukáš Makovický (University of Lapland) download (pdf)
 • 191—200: K metodolgii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě, Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 201—209: Lid, množství, společnost, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 213—219: Dialóg po konci politiky a dejín, Miroslav Tížik (Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences) download (pdf)
 • 220—224: Geografické kategórie a cestujúca teória, Erik Leško (University of Constantine the Philosopher, Nitra) download (pdf)
 • 225—229: Kontemplace o temnotě evropského kapitalismu, Martin Nový download (pdf)
 • 233—235: O konferenci „Dvě století Karla Marxe“, Aleš Novák (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 239—259: Slovník pojmů: Státní kapitalismus, Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 263—265: Domenico Losurdo (1941–2018), Jiří Růžička (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 267—268: O autorech download (pdf)

Issue 2 download complete issue (pdf)

Contents:

 • Front matter download (pdf)
 • 5—10: Editorial download (pdf)
 • 13—31: Justice as Fetish: Marx, Pashukanis, and the Form of Justice, Dan Swain (University of Life Sciences, Prague) download (pdf)
 • 33—55: Beyond Reification: Reclaiming Marx’s Concept of the Fetish Character of the Commodity, Nicole Pepperell (University of Waikato) download (pdf)
 • 57—78: The European Cave: Jan Patočka and Theo Angelopoulos’s Film Ulysses’ Gaze, Alex Forbes download (pdf)
 • 81—99: Václav Havel and the Invasion of Iraq (with Constant Reference to the Soviet-Led Occupation of Czechoslovakia in 1968), Peter Steiner (University of Pennsylvania) download (pdf)
 • 101—113: Labour in the Era of Fictitious Capital, Norbert Trenkle (Krisis journal) download (pdf)
 • 117—132: Communism Is a New Idea, Interview with Alain Badiou, by Jana Beránková (Columbia University) download (pdf)
 • 135—156: Marx and Freud, Robert Kalivoda download (pdf)
 • 159—189: Journey to the Center of the Poem, Vratislav Effenberger, edited and introduced by Šimon Svěrák (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 193—199: Karl Polanyi's Hungarian Writings, Vikash Singh (Montclair State Uiversity), Sangeeta Parashar (Montclair State Uiversity) download (pdf)
 • 200—204: Babylon to Brexit: Gareth Dale’s Polanyi, Nick Evans, University of Cambridge download (pdf)
 • 205—208: The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia, Katarzyna Bielińska-Kowalewska (Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw) download (pdf)
 • 209—213: Culture and Surrealism in the Manipulated World, Dirk Mathias Dalberg (Comenius University, Bratislava) download (pdf)
 • 214—218: Time for a New Way of Reading Patočka?, Sergio Mas Díaz (Grup Internacional de Recerca "Cultura, Història, Estat," Barcelona) download (pdf)
 • 219—224: Patočka’s Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human Rights, Michaela Belejkaničová (University College London) download (pdf)
 • 225—232: The End Post-communism?, Neda Genova (Goldsmiths, University of London) download (pdf)
 • 235—237: On the Conference “Two Centuries of Karl Marx”, Aleš Novák (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 241—245: Moishe Postone’s Anticapitalism without Shortcuts, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 247—249: About the Authors download (pdf)

Volume 1 - 2017

Issue 1 download complete issue (pdf)

Contents:

 • Obálka, tiráž, obsah download (pdf)
 • 5—8: Slovo úvodem download (pdf)
 • 11—17: Polistopadový konsensus a porozumění historii, Petr Andreas (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 21—35: Podstatou kapitalismu je úrok, Adam Votruba download (pdf)
 • 39—68: Co je to ortodoxní marxismus?, György Lukács, edited and introduced by Ivan landa (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 71—80: Že jsou to občané, kdo zakládá svobodný svět, Interview with Karel Kosík, by Raúl Fornet-Betancourt and Martin Traine download (pdf)
 • 83—91: Úvod do Marxovho myslenia, Juraj Halas (Comenius University, Bratislava) download (pdf)
 • 95—98: Manifest za filosofii, Martin Vrba (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 99—102: Bonefeldova fundamentální kritika vyšinutého světa kapitálu, Martin Nový download (pdf)
 • 103—106: Texty v oběhu, Miloš Caňko download (pdf)
 • 107—109: Petrusek o Marxovi, Stanislav Holubec (Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 113—130: Slovník pojmů: Ideologie, Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences), Šimon Svěrák (Charles University, Prague), Roman Rakowski (University of Ostrava), Michael Hauser (Charles University, Prague) download (pdf)
 • 131—132: O autorech download (pdf)

Issue 2 download complete issue (pdf)

Contents:

 • Front matter download (pdf)
 • 5—9: Editorial download (pdf)
 • 13—22: On the Contradictions of Marxism, Wolfgang Fritz Haug (Freie Universität Berlin) download (pdf)
 • 23—40: Marx after Marxism: Value, Critique, Crisis, Nick Nesbitt (Princeton University) download (pdf)
 • 41—59: The Ontological Prison: The Dead End of New Materialisms, Daniel Keil (University of Applied Sciences Frankfurt) download (pdf)
 • 63—91: Materialist Regressions and a Return to Idealism, Djordje Popović (University of Minnesota) download (pdf)
 • 93—115: Living Distinctions over Atrophied Oppositions: Hegel as Critic of Reification, Eric-John Russell (Kingston University London) download (pdf)
 • 119—141: Poetic Justice: Viktor Shklovsky and Carl Schmitt, Peter Steiner (University of Pennsylvania) download (pdf)
 • 145—165: Post-Fascism Is No Longer a Danger. It Is a Reality, Interview with G. M. Tamás, by Lukáš Matoška (Charles University) download (pdf)
 • 169—184: Social Self-Government Is a Dream I Haven’t Given Up On, Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 187—204: Classes and the Real Structure of Society, Karel Kosík download (pdf)
 • 207—215: People, Multitude, Society, Joseph Grim Feinberg (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) download (pdf)
 • 219—223: Macht und Widerstand, Mark Bergfeld (Queen Mary University of London) download (pdf)
 • 225—226: About the Authors download (pdf)